od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikacja wyrobów elektrycznych

BBJ jako Jednostka Certyfikująca Wyroby posiada akredytację krajową od 1993 r. Aktualny certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nosi nr AC 012. Certyfikacja wyrobów na znaki certyfikacji prowadzona jest w BBJ według systemu 5., zgodnie z Przewodnikiem ISO/IEC Nr 67, którego podstawowymi elementami są:

  • ocena zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi we właściwych dokumentach normatywnych na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych;
  • inspekcja przedlicencyjna w miejscu produkowania wyrobu;
  • nadzór w okresie ważności certyfikatu, obejmujący okresowe inspekcje w miejscu produkcji oraz badania kontrolne certyfikowanych wyrobów pobranych z rynku lub u producenta.

Zakres akredytacji dla certyfikacji wyrobów w BBJ obejmuje szeroki asortyment sprzętu elektrycznego, od kabli i przewodów po skomplikowane urządzenia sterownicze.

Dla potrzeb certyfikacji prowadzonej w BBJ, możliwe jest uznanie certyfikatów (wraz z raportami z badań) jednostek certyfikujących, z którymi BBJ zawarło stosowne porozumienie, w szczególności członków umów wielostronnych IECEE-CB Scheme i CCA.

Podstawę badania i oceny wyrobu w procesie certyfikacji zgodności stanowią dokumenty normatywne lub specyfikacje techniczne wskazane przez Klienta. W odróżnieniu od certyfikacji upoważniajacej do nanoszenia unikalnego znaku jednostki certyfikującej, certyfikacja zgodności  prowadzona jest według systemu 1. (ISO/IEC Nr 67), obejmującego wyłącznie badania i ocenę typu wyrobu. Szczególnym rodzajem certyfikatu zgodności jest certyfikat CB uznawany przez organizacje krajowe na całym Świecie, będące uczestnikami porozumienia IECEE. Jest to certyfikat, w którym podstawą oceny zgodności są wyłącznie wybrane Normy Międzynarodowe IEC.

Szczegółowy opis procedur oceny i certyfikacji, odpowiedni dla każdego z programów certyfikacji, podany jest w załącznikach I÷VIII do dokumentu DC 101 (Informator - Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki badań i certyfikacji) dostępnego w zakładce Pliki do pobrania.

Mapa strony | Webmaster